OnyxBlahoslavenství: Karel Makoň

Mystický výklad blahoslavenství.

Odkrytá moudrost starých pravd: Karel Makoň

Profesor K. Makoň podává mystický výklad čtyř hlavních dějů Starého zákona (Potopa světa, Stvoření světa, Pád z ráje, Zmatení jazyků v Babylóně), zpracovaný na základě zkušeností z...