SantalBhagavad gíta: R. Janíček

Kniha představuje skvost filosofické literatury. Je trestí duchovní moudrosti staré Indie, obsahuje zákony univerzální existence. Z několika překladů v tomto století do češtiny...

Hledači pravdy: M. Mihulová, M. Svoboda

Publikace přibližuje odkaz několika významných duchovních učitelů, žijících v našem století v Indii, Evropě či Americe. Cílem není předávání historických či životopisných údajů, ale...

Jóga Sútra: Patandžali

Publikace seznamuje čtenáře s prazáklady učení jógy, které sepsal v 2. stol. před n. l. indický učenec Pataňdžali. Text, jenž představuje dodnes základní principy jógy, je cennou...

Odkaz indického mudrce: Šrí Šankara

Jedná se o stěžejní dílo advaitavédanty neboli nedvojné filozofie, představující návod, vedoucí k získání schopnosti rozlišit skutečné od neskutečného. Autorem textu je Šrí Šankara (788...

Slunce Orientu - život Buddhův: Emilio Ribas

Překlad prof. R.Janíček. Knížka přibližuje život Buddhy formou poutavých příhod a rozhovorů s jeho žáky. Zpracováno podle nejstarších posvátných spisů.

Světlo upanišad: Janíček

Útěcha i poezie posvátných textů staré Indie přibližuje filosofický pohled dávných mudrců, který proniká hluboko do lidské duše a poskytuje útočiště uprostřed hemžícího se lidského...

Tajemství mysli: Jiří Elger

Metody k vědomému poznávání a ovlivňování myšlenek. Publikace odhaluje zákony světa myšlenek a emocí, předkládá návody k jejich vědomému ovlivňování a upozorňuje na zodpovědnost...