NezařazenoDcery Bohyně: Linda Johnsenová

Svaté ženy ze současné Indie. Šest pozoruhodných nyní žijících (rok 1996) učitelek z Indie. Šrí Ma, Ánandamája Ma, Ánandima Ma, Gurumája Čidvilasánanda, Majóga Šakti, Amáči. Příběhy,...

Dobrodružství sebeobjevování: Stanislav Grof

Srozumitelný průvodce pro sebepoznávání a psychoterapii z hlediska nového rozšířeného modelu psychiky, vytvořeného Stanislavem Grofem v průběhu jeho výzkumné práce s účinnými...

Druhý mystický slabikář: K. Weinfurter

Výklad a slovník duchovních symbolů, který umožňije pochopit sny a vize.

Jak se modlil: Páter Pio

Učení známého italského světce.

Jak zažít Boha: Jiří Palka

V této knize je popsáno osm různých situací, za kterých můžeme k duchovnímu zážitku dojít, ať jsme věřící nebo nevěřící. Popisuje rovněž osm jiných situací, za kterých se...

Mistr Eckhart: D. Wehr

Spisy význačného středověkého mystika.

Mystický slabikář: K. Weinfurter

Výklad a slovník duchovních symbolů, který umožňije pochopit sny a vize.

Neosobní život: A. Grane

Cesta poznání vlastního "Já jsem" a učebnice šťastného života.

další stránka<<